Is dit hem?

Boombank groot

Soms waaien monumentale bomen om. Het is een schitterend idee er een mooie herinnering aan over te houden in de vorm van een boombank.
ik beschik over de middelen de boom verder te rooien en te verzagen tot bank optioneel met sculptuur

Historie van de omgewaaide boom
Enkele inwoners van Milsbeek hebben een plan ontwikkeld om van een
omgewaaide eik, die stond aan het Verloren Land In Milsbeek, een boombank
te maken. De boombank zal een plek krijgen in de nabijheid van de plaats waar
hij tot volle wasdom is gekomen.

Hij stond er, elke dag weerl! Het leek voor altijd. De stoere zomereik.
Een gezichtsbepalende markante boom.
Hij had een onderscheiding en was opgenomen in het "Landelijk
Register Monumentale Bomen ook stond hij op de
lijst van beschermde bomen van het "Waterschap Peel en Maasvallei"

Vele mensen maakten een dagelijks ommetje of een avondkuier langs
deze imposante reus. Zijn wijd gespreide, stevige takken waren als open armen
voor moeders met hun kroost. Hondenliefhebbers konden hun viervoeters
even van de lijn halen en aan de voet van zijn stam mijmerend wegkijken naar
de Jansberg" Kinderen en volwassenen kwamen aan hem voorbij op weg naar
de sportvelden. Bij speurtochten moesten kinderen de omvang van de stam
meten:4 meter! Wandelclubs en fietsclubs heeft hij in grote getale langs zien
komen.
Hij trotseerde meer dan 100 jaar de jaargetijden. maar werd in januari 2018
toch geveld door de storm. Aan de jaarringen kunnen we kunnen aftellen hoe
oud hij werkelijk is geworden.
De jaarringen komen tevoorschijn als van zijn stam een bank gemaakt wordt,
een boombank uit een stuk. Die bank zal geplaatst worden vlakbij zijn standplaats.

Deel dit product