Is dit hem?
te koop

PLASTIC FANTASTIC ZONE

€ 899,25

Bestel

Prijsvraag Plastic Fantastic Zone:


Voor welk voedsel zien Zeeschildpadden plastic tassen aan?

Dieren zijn niet altijd in staat om plastic van voedsel te onderscheiden. Organismen die water filteren (plankton, schelpen, baleinwalvissen) of die onder het oppervlak van stranden leven (zeepieren) zijn per definitie niet in staat dat onderscheid te maken. Sommige vissen zien plastic aan voor viseitjes en happen gericht naar in water zwevend plastic. Schildpadden zien plastic tassen aan voor kwallen. In de magen van de Noordse Stormvogel, die met open bek boven het wateroppervlakte foerageert, wordt vrijwel altijd plastic aangetroffen. Overigens krijgen ook veel grazende landdieren plastic binnen. (bron: plasticsoupfoundation.org)

Deel dit product